www.info036.rs

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom

Šta su ljudska prava?Svi  ljudi su rođeni jednaki, što znači da imaš pravo da kao i…