BEZ MORATORIJUMA NA IZGRADNJU MINI HIDROELEKTRANA

Na sto četvrtoj (vanrednoj) sednici Gradskog veća većnici su razmatrali
dve tačke dnevnog reda.
Gradsko veće razmatralo je Predlog za dopunu dnevnog reda Dvadeset
devete sednice Skupštine grada Kraljeva, koji je podneo Vladimir Marović,
odbornik u Skupštini, da se u predloženi dnevni red uvrsti tačka: „Predlog
odluke o moratorijumu na izgradnju malih hidroelektrana na teritoriji grada Kraljeva“, na koji su većnici ostali suzdržani.
Zvonko Kovačević, načelnik Odeljenja za urbanizam, koje je organ
nadležan za izdavanje građevinskih dozvola i ostalih akata vezanih za
izgradnju na teritoriji grada Kraljeva, koji funkcionišu u okviru lokalne
samouprave shodno Pravilniku i Statutu grada Kraljeva, pojasnio je da odluka o moratorijumu, u svom predlogu, nije sadržala veliki broj članova, ima ih svega četiri, pa je Odeljenje za urbanizam, obzirom da je moralo da se izjasni, našlo da je potrebno pojednačno razmotriti svaki od ova četiri člana.
U članu jedan navedeno je da se uvodi moratorijum za dalju izgradnju i
izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju malih hidroelektrana na teritoriji
grada Kraljeva.
Kako je pojasnio Kovačević, u Statutu grada Kraljeva, u članu tri, jasno je
propisano da je posao lokalne samouprave i Skupštine, odnosno Grada, podeljen na dve strane, to su izvorni poslovi gde Skupština grada Kraljeva ima pravo da organizuje svoje poslove i postoje povereni poslovi koji se posebnim zakonom, odnosno propisima, poveravaju lokalnim samoupravama na izdavanje, odnosno na rešavanje.
„Što se tiče izgradnje malih hidroelektrana i izdavanja lokacijskih
uslova upravo je Zakon o planiranju i zgradnju propisao da je to povereni posao,naime u članu 133 propisano je da građevinske dozvole, odnosno lokacijske uslove koji prethode izdavanju dozvole, izdaje Ministarstvo i taksativno su navedeni koje sve vrste objekta. Svi ostali objekti se poveravaju, odnosno poslovi izdavanja lokacijskih, građevinskih i drugih dozvola, lokalnim samoupravama, što znači da je izgradnja malih hidroelektrana poverena gradu Kraljevu, osim na prostorima koji su proglašeni od javnog značaja, kao zaštićeno prirodno dobro ili park prirode, kao što je slučaj u Kraljevu. Iz tog razloga, Skupština nije nadležna da donosi ovakvu vrstu odluke odnosno da propiše donošenje ovakve odluke Odeljenju za urbanizam. Kada bi se i donela ovakva odluka, u postupcima izdavanja lokacijskih uslova, Odeljenje za urbanizam ne bi moglo da se poziva na ovu odluku, a čak i da se pozove i odbije zahteve za izdavanja lokacijskih uslova, u drugostepenim postupcima bi se
poništavali takvi akti i vraćali nadležnom organu, obzirom da nisu zasnovani na zakonskim propisima odnosno Zakonu o planiranju i izgradnji na osnovu koga se izdaju dozvole. Iz tog razloga smo se izjasnili da Skupština grada Kraljeva nije nadležna da donosi ovakve mere“, obrazložio je načelnik.
Članom dva predloženo je da se pokrene inicijativa za izmenu prostornog
plana.
„U toj zakonskoj proceduri kako bi se lokacija predviđena za izgradnju
malih hidroelektrana izbrisala iz postupka, još 2014. godine je doneta Odluka o izmeni prostonog plana grada Kraljeva i taj posao izmene i dopune plana je poveren Javnom preduzeću za uređivanje građevinskog zemljišta Kraljevo i između ostalog bila je ideja da se oko takvih stvari kao izgradnja malih hidroelektrana, pošto se pokazalo veliko interesovanje u javnosti, da se regulišu prostornim planom i ta pravila građenja. Nažalost obrađivač, Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta nije dostavilo tu izmenu do današnjeg dana, pa nije ni mogao da se sprovede postupak, a to je rani javni uvid odnosno javni uvid u trajanju od mesec dana gde bi javnost imala prilike da stavlja primebe“, pojasnio je Kovačević.
Načelnik Odeljenja za urbanizam je podsetio da Odluka o izradi
prostornog plana doneta 2009. godine, 2010. i 2011. godine se izrađivao taj
prostorni plan i na osnovu tada raspoloživih podataka predviđeno je nekih 50 malih hidroelektrana na prostoru teritorije grada Kraljeva. Pretežno su to derivacioni cevovodi, nisu pribranske male hidorelektrane, nego su
predviđeni vodozahvati cevovodi određene dužine i nakon toga mašinsko
postrojenje koje proizvodi električnu energiju iz tog obnovljivog izvora odnosno vode.
„Sa strane struke, Odeljenje za urbanizam zastupa tezu da je mnogo
primenljivije za ove prostore koji su kod nas da se primenjuju pribranske male
hidroelektrane, znači male ustave i odmah na licu mesta da u blizini se
izgradi mašinsko postrojenje u kome bi se proizvodila ta električna energija i
voda ponovo pustila u vodotoke, time bi bio zaista značajno zaštićen taj
prostor. Naravno da kod javnog uvida i ostale procedure i građani,
zainteresovana javnosti i struka mogu da se izjanse da na prostoru grada
Kraljeva ne želimo da gradimo male hidroelektrane. Iz tog razloga se
Odeljenje za urbanizam, vezano za član dva, izjasnilo da je već doneta odluka o
izradi i izmeni dopune prostornog plana tako da incijativa bi se eventualno
usvojila, ali bi praktično došlo do dupliranje naloga“, izjavio je Kovačević.
Kako je pojasnio, upućivanja inicijative Ministarstvu nadležnom za
poslove prostornog planiranja za pokretanje pocedure izmene relevantnih
prostornih planova, zasnovano je na zakonskim propisima i Skupština grada
Kraljeva i odbornici mogu da donose inicijative i ti prostorni planovi
područja posebnih namena se praktično i donose na nivou Republike Srbije,odnosno usvaja ih Vlada. Moguće je da se inicijativom predloži da se nazaštićenim prostorima ne grade male hidroelekre, pa se Odeljenje za
urbanizam u tom smisls pozitivno izjasnili na član tri.
Kovačević je dodao da je moguće organizovati komisiju koju će činiti svi
predstavnici odborničkih grupa jer je to i predviđeno Statutom grada Kraljeva, što je bio član četiri Predloga odluke o moratorijumu.
Većnici su prihvatili Amandman odborničke grupe “Aleksandar Vučić –
Srbija pobeđuje“, čime je postao sastavni deo Predloga izmena i dopuna
uređivanja građevinskog zemljišta za 2019. godinu.

IZVOR SAJT GRADA KRALJEVA

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *